Yhdistykset

Hengitysyhdistys palkitsi yhteistyökumppaneitaan

Heinolan Hengitysyhdistys palkitsi pitkäaikaiset yhteistyökumppaninsa Tuttavantuvan, Keskusapteekin apteekkari Merja Aaltosen ja Heinolan kaupungin liikuntatoimen Hyvä henki -palkinnoilla tunnustukseksi ja kiitokseksi aktiivisesta tuesta ja toiminnasta hengitysterveyden edistämiseksi.

Apteekkari Merja Aaltonen on ollut yhdistyksen tilaisuuksissa kertomassa uusista hengitysterveyttä edistävistä lääkkeistä ja niiden käytössä tarvittavista apuvälineistä. ”Apteekkari on myös ollut mukana ideoimassa mm. Lisäaikaa liikunnalle -päivien tapahtumia”, yhdistyksen puheenjohtaja Sirkka Grönlund kertoo. ”Mitä enemmän tietoa, sitä parempi”, Merja Aaltonen totesi kuullessaan palkitsemisen perusteet ja kiitteli yhdistystä hyvin toimivasta yhteistyöstä.

HyväpalkintoTuttavantupaa yhdistys kiitteli ilmaisten toimintatilojen tarjoamisesta sekä monipuolisesta avusta erilaisissa käytännön pulmissa. Tuttavantuvan puolesta palkinnon vastaanottanut palveluohjaaja Eija Heiskanen kiitteli yhdistystä hyvästä ja pitkään jatkuneesta yhteistyöstä. ”Yhdessähän tätä hommaa tehdään”, Eija totesi Tuttavantuvan puolesta palkintoa vastaanottaessaan.

Kaupungin liikuntatoimea Hengitysyhdistys kiittelee yhdistyksen toiveiden huomioon ottamisesta erilaisia ryhmäliikuntatunteja suunniteltaessa. ”Liikuntatoimi on kiitettävästi järjestänyt mahdollisuuksia omiin erityistarpeisiimme”, Sirkka kiittelee.

Hyvä henki -palkinnoilla 75-vuotiasta toimintaansa juhlistava Hengitysliitto kiittää pitkäaikaisia yhteistyökumppaneitaan. Jäsenyhdistykset vastaavat palkintojen luovuttamisesta eri puolilla Suomea. Hengitysliitto on jo 75 vuoden ajan toiminut hengityssairaiden edunvalvojana sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistäjänä. Eri puolilla Suomea toimivien 92 jäsenyhdistyksen toiminnassa on mukana kymmeniä tuhansia hengityssairaita ja heidän läheisiään.

Lisätietoja: hengitysyhdistys.fi/heinola