Yleinen

Kansalaisopiston uuden tilan nimeksi HEIMO

Nimikilpailun raati on valinnut voittajan. Nimiehdotuksia tuli yhteensä 58 Facebookin, Instagramin ja paperiviestien kautta. Voittajaksi valikoitui Severi Järvinen ehdotuksellaan HEIMO!
Nimi on monimerkityksellinen, HEInola, MOnikulttuurisuus, MOnimuotoisuus jne. Wikipedia kertoo nimestä seuraavaa: ”Heimo on ryhmä sukuja tai klaaneja, joita yhdistää naapuruus, kieli ja kulttuuri. Heimo tarkoittaa kansatieteellisenä, historiallisena tai sosiologisena käsitteenä myös muunlaista kylien, sukujen, klaanien, asutusten tai muiden vastaavien yhteisöjen muodostamaa ykseyttä, jossa yleensä vallitsevat sama kulttuuri ja kieli.”
Logo on jo tekeillä ja pian käynnistyy toiminta uudessa Heimossa!