Seurakunta

Kirkkoneuvoston kokousantia

Heinolan seurakunnan kirkkoneuvoston tiistain 7.6. asialistalla oli useita käsiteltäviä asioita, joihin seuraavassa luodaan katsaus.

Loppuvuodesta jää seurakunnasta kaksi kanttoria eläkkeelle ja toiseen näistä vapautuvista viroista kirkkoneuvosto etsii seuraajaa. Määräaikaan mennessä hakijoita oli kahdeksan ja kirkkoneuvoston on tarkoitus 14.06. haastattelujen jälkeen tehdä valintapäätös.

Kirkkoneuvosto myönsi anomuksesta eron tiedotussihteeri Varpu Blomsterille 1.10.2016 alkaen. Hän on Heinolassa tehnyt merkittävän yli 40 vuotta kestäneen virkauran.

Kehitysvammaisten hengellinen työ on pitkälti seurakuntien vastuulla. Etelä-Hämeessä tätä työtä on hoidettu yhteisellä sopimuksella usean seurakunnan yhteistyönä. Vuodesta 1983 asti työn järjestelyvastuu on ollut Lammin seurakunnalla. Nyt kehitysvammaisten hengellinen työ järjestetään uudella tavalla vuoden 2017 alusta lukien. Lahden seurakuntayhtymä ottaa vastuun Kanta- ja Päijät-Hämeen alueen seurakuntien kehitysvammaistyön pastorin viran hallinnoinnista. Kirkkoneuvosto hyväksyi asiaan liittyvän sopimuksen.

Vuonna 1755 valmistuneen Pitäjän kirkon ja kellotapulin paanukatot tervataan ensi vuonna. Kirkkoneuvosto päätyi siirtämään toimenpidettä vuodella, koska tämän kesän alku ei ole ollut otollinen tervaustöille, mikä on aiheuttanut ruuhkaa alan urakoitsijoille. Tervaushanke päätettiin valmistella jo tämän vuoden puolella, jotta tervaus ehditään toteuttaa kesällä 2017 kahteen kertaan.

Seurakuntakeskuksen koneellisen ilmanvaihdon kanaviston puhdistus ja ilmanvaihtokoneiden huoltotoimet kirkkoneuvosto päätti antaa Pepen Piippupalvelun urakoitavaksi. Kyseessä on mittava ja eritystä huolellisuutta vaativa toimenpide, joka tehdään tämän kesän aikana.

Teksti ja kuva: Matti Halme / Heinolan seurakunta